Učitelé z Dolní Bečvy za doprovodu DH Záhořané

Učitelé z Dolní Bečvy za doprovodu DH Záhořané