Info k 1 CD :  Chodníček na Radhošť

  Zpěv:   Alena Valová          (č.   2, 4, 7, 10, 11, 12, 14 )

             Marie Růčková       (č.  2, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 17 )

             Sabina Kretková     (č. 8, 13, 15, 16, 17 )

             Vlastimil Pařenica  (č.  8, 10, 12, 15, 17 )

             Bohumil Růčka      (č.  3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 )

  Hosté:  Václav Štěrba        (č. 3, 6, 17 )

              Franta Uher           (č. 6, 17, )

 

                                                                            Hudba                               Text

1  Chodníček na Radhošť    orch. polka        Zdeněk Gurský
2  Zafúkal větérek                valčík                Antonín Pernička             arr. Ivo Horký
3  Veselý život                    polka                  Tomáš Matula                  Marie Matulová
4  Namaluju obrázek          valčík                  Václav Maňas ml.            Antonín Pernička
5  Lásku sem našel            valčík                   M.R.Procházka                Zdeněk Baťka
6  Tři srdénka                     polka                   Zdeněk Gurský                Miloslava Gurská
7  Zpátky do dětství             píseň                   Ladislav Prudík               Václav Babula
8  Naše Valašsko                valčík                   Václav Krutilek
9  Kosí bratři                       orch. polka          Zdeněk Gurský
10 Zarmůcené srdéčko        valčík                   M.R.Procházka               Antonín Pernička
11 Naše milování                 valčík                  M.R.Procházka               Antonín Pernička
12 Co to milý říkaš              polka                    Václav Maňas ml.          Vladimír Salčák
13 Když sem šla z kostela   valčík                    lidový                            arr. Bohumil Růčka
14 Obrázek                         valčík                    Zdeněk Gurský               Miloslava Gurská
15 Nemocné  srdéčko          polka                   Václav Maňas ml.           Vladimír Salčák
16 Valašská krajina             píseň a valčík       Karel Růčka                   arr. Bohumil Růčka
17 Směs polek V. Maňase                               Václav Maňas ml.
                                               Vzkázala mně milá                            Barbora Strommerová
                                               Nenahledaj do okénka                        Vladimír Salčák
                                               Děvčice z Moravy                               Stanislav Pěnčík
                                               Vinečko jak višňa                               Julie Běhounková

 

 

„Valašská krajina je pěkná a milá“  a   „kdyby ještě sto let žil, denně by se poklonil, této krásné zemi“ tak se zpívá ve dvou valašských písních tohoto nosiče a to vypovídá za všechno, jak lidé mají tento kraj rádi.

Já nejsem výjimkou a už od mládí mám moc rád lidovou muziku (dechovku) spojenou s tímto krajem.

Tuto poměrně mladou kapelu Záhořané, jsem založil v roce 2006 s přáním, aby rozdávala radost taky druhým.

Chtěl bych vyzdvihnout autory písní, kteří se svou tvořivostí starají o to, aby se radost a láska vepsala do srdcí lidí prostřednictvím krásných melodií a slov.

V dnešní moderní době, kdy už nemá dechovka takovou oblibu jako dříve, patří všem lidem, kteří jí jakýmkoliv způsobem podporují, velký dík.         

                                                                                                               Bohumil Růčka